PAŁACOWA BAWIALNIA - NIECZYNNA

Witamy! Zapraszamy do naszej nowej atrakcji przy Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska. Tutaj najmłodsi zwiedzający, jak również goście spoza Parku, mogą przeżyć gigantyczną frajdę na naszych dmuchanych zamkach i innych atrakcjach.

  • 58-530 Kowary, ul. Zamkowa 9
  • tel. +48 669 955 994

WIELKIE OTWARCIE PAŁACOWEJ BAWIALNI JUŻ 22 CZERWCA!

CZEKAMY NA WAS!

Informacje i ceny

PAŁACOWA BAWIALNIA - NIECZYNNA


Ceny biletów na cały dzień:

Free -/ Dzieci wózkowe - jeszcze niechodzące, niekorzystające z atrakcji


--/ DZIECKO - do 3 lat

 

--/ DZIECKO - od 4 do 7 lat

 

--/ DZIECKO - od 8 lat

 

--/ OPIEKUN - OSOBA DOROSŁA

 


Bilet grupowy (powyżej 15 osób) - -- zł za 2 godziny, na wszystkie atrakcje


NA DMUCHANYCH ATRAKCJACH MOGĄ SIĘ BAWIĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE DZIECI !!!


Zniżka dla niepełnosprawnych - 50%

Zniżka dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny - 20%

Zniżka dla osób posiadających paragon z Parku Miniatur w Kowarach - 10%

 

Bilet uprawnia do korzystania ze wszystkich atrakcji Pałacowej Bawialni.

Na terenie Bawialni znajduje się kawiarnia, która  oferuje mnóstwo kulinarnych smaków: aromatyczną kawę, herbatę o wielu smakach, a przede wszystkim wspaniałe desery i wyciskane na miejscu soki. Obok zaparkował Retro-Bar, wehikuł w amerykańskim stylu. Cieszy nie tylko oko, ale i podniebienie. Prawdziwe Burgery z soczystego mięsa, sałatki mięsno-warzywne i pieczone kurczaki to tylko część menu Retro-Baru.

 

URODZINY W PAŁACOWEJ BAWIALNI

Oferta obowiązująca przy organizacji przyjęć urodzinowych na terenie PAŁACOWEJ BAWIALNI :


- solenizant oraz jego rodzice przebywają na terenie Pałacowej Bawialni bezpłatnie; dziecko do lat 3- -zł; dziecko od 3 lat- -- zł oraz każdy opiekun -- zł.
- bilety są całodniowe;
- podczas przyjęcia przygotowana jest specjalna ilość miejsc siedzących przy stołach dla DZIECI biorących udział w przyjęciu urodzinowym;
- podczas przyjęcia można skorzystać z oferty naszej plenerowej kawiarni, gdzie czekają na Państwa kawy, herbaty, napoje, ciasta, lody, słodkie przekąski, popcorn itp. oraz Burger Bar-u, a tu z kolei znajdziemy burgery z wołowiną i świeżymi warzywami, świeże kurczaki, sałatki, frytki, zapiekanki i inne dania obiadowe;
- jest również możliwość posiadania własnych ciast, tortów, przekąsek, napojów itp.;

 

Przy planowanej organizacji przyjęcia urodzinowego prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48 669 955 994, w celu bezpłatnej rezerwacji miejsc z konkretną datą i godziną, byśmy mogli zapewnić Państwu dogodną ilość miejsc siedzących.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regulamin Pałacowej Bawialni

Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów Pałacowej Bawialni, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.
Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Zakup biletu upoważnia do wstępu tylko na teren Pałacowej Bawialni. Park Miniatur jest osobną atrakcją, która znajduje się w innym miejscu i posiada własny punkt kasowy. Omyłkowy zakup biletów nie podlega zwrotowi.

1. Rodzic ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko korzystające z atrakcji na terenie Pałacowej Bawialni.

2. Dzieci mogą przebywać na terenie Pałacowej Bawialni wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów prawnych.

3. Do zadań personelu Pałacowej Bawialni nie należy opieka nad dzieckiem, lecz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania danej atrakcji.

4. Zakupiony bilet (opaska/pieczątka) uprawnia do wejścia i korzystania z atrakcji, bilet (opaska/pieczątka) można wykorzystać wyłącznie w dniu zakupu nie podlega on zwrotowi.

5. Personel Pałacowej Bawialni nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Bawialni.

6. Na terenie Pałacowej Bawialni przebywać można wyłącznie w godzinach jej otwarcia.

7. Zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt na obiekty dmuchanych zamków.

8. Na teren Pałacowej Bawialni zabrania się, wnoszenia ostrych przedmiotów lub innych niebezpiecznych przedmiotów (noży, itp.).

9. Przed wejściem na dmuchaną zjeżdżalnię prosimy o zdjęcie ostrych przedmiotów (klamry, paski, bransoletki, pierścionki lub inne przedmioty, które mogłyby uszkodzić zjeżdżalnię).

10. Na terenie parku zabrania się, jeżdżenia na deskorolkach oraz na wszelkiego rodzaju wrotkach.

11. Podczas korzystania z Dmuchanego Zamku Giganta, Pałacu Zabaw i Wieży, zabrania się jedzenia i picia.

12. Z atrakcji Eliminator mogą korzystać osoby powyżej 8 roku życia. Jednocześnie z atrakcji mogą korzystać 4 osoby. Należy przestrzegać poleceń obsługi.

13. Z Dmuchanego Placu Zabaw można korzystać jedynie po zdjęciu obuwia.

14. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą korzystać z atrakcji Zamek Gigant, wyłącznie pod kontrolą rodziców lub opiekunów.

15. Ze Skoczni Gigant mogą korzystać dzieci powyżej 10 roku życia, Zjeżdżalnia Wodna od 8 roku życia. Wyłącznie pod kontrolą rodziców lub opiekunów.

16. ,,Zbijak'' jest przeznaczony dla dzieci od 8 roku życia (jednocześnie z atrakcji mogą korzystać 4 osoby i może być użytkowany podczas obecności personelu).

17. Dzieci powyżej 8 roku życia mogą korzystać z atrakcji zwanej Kulą Wodną. Przy dmuchańcu zawsze jest obecny opiekun, który pilnuje wyznaczonego czasu przebywania w kuli (maksymalnie 6 minut). W przypadku wysokich temperatur zastrzegamy sobie prawo do tymczasowego wyłączenia atrakcji. 1

8. Osoby znajdujące się na terenie Pałacowej Bawialni nie mogą swoim zachowaniem, stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych osób.

19. Zabrania się zaśmiecania terenu Pałacowej Bawialni. Prosimy o zachowanie czystości, a zużyte butelki i opakowania prosimy wyrzucać do pojemników na śmieci.

20. Zabrania się niszczenia zieleni (trawy, drzew i krzewów) na terenie Pałacowej Bawialni.

21. Niszczenie infrastruktury Pałacowej Bawialni jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.

22. Na terenie parku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów poza wyznaczonymi strefami.

23. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. W szczególności zabrania się wzniecania ognia.

24. Rodzicom i opiekunom prawnym przypominamy o wypełnianiu swych obowiązków nadzoru. W ramach tego obowiązku rodzice oraz opiekunowie odpowiadają za szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

25. Wejście na teren Pałacowej Bawialni następuje na własną odpowiedzialność.

26. Korzystając z atrakcji Pałacowej Bawialni należy mieć świadomość, iż jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Osoba akceptująca treść regulaminu podejmuje to ryzyko.

27. Korzystanie z atrakcji Pałacowej Bawialni może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody pracownika Parku.

28. Zabrania się korzystania z atrakcji i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.

29. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń obsługi zarówno przed jak i w trakcie korzystania z dmuchanych Zamków. W przypadku celowego ignorowania instrukcji użytkowania sprzętu takiego jak Zamek Gigant, Pałac Zabaw i Wieży, oraz wskazówek pracowników obsługi, zostaną Państwo wykluczeni z udziału, bez prawa do roszczeń o zwrot uiszczonej opłaty za bilet.

30. Osoby znajdujące się na terenie Pałacowej Bawialni nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Bawialni.

31. Zabrania się korzystania z atrakcji i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.

32. Należy bezwględnie przestrzegać zaleceń obsługi zarówno przed jak i w trakcie korzystania z dmuchanych Zamków. W przypaqdku celowego ignorowania instrukcji użytkowania sprzętu takiego jak: Zamek Gigant, Pałac Zabaw i Wieży, oraz wskazówek pracowników obsługi, zostaną Państwo wykluczeni z udziału, bez prawa do roszczeń o zwrot uiszczonej opłaty za bilet.

33. W przypadku występowania silnego wiatru, słabej widoczności, burzy i innych gwałtownych zjawisk atmosferycznych, mającna względzie bezpieczeństwo gości, zastrzegamy sobie prawo do czasowego unieruchomienia wybranych atrakcji lub urządzeń.

34. Przebywającym na terenie Pałacowej Bawialni nie wolno wchodzić na ogrodzenia, przekraczać ogrodzeń i wszelkich barier.

35. Właściciel Pałacowej Bawialni jest uprawniony, bez obowiązku wypłacenia odszkodowania, do wyproszenia ze swego terenu osób, które nie uiściły opłaty za wstęp lub postępują wbrew przepisom i zarządzeniom. Kto przeszkadza innym gościom, używa infrastruktury i urządzeń parku wbrew instrukcjom i przepisom oraz nie podporządkowuje się zaleceniom personelu, może zostać wyproszony z terenu Parku Zabaw. Roszczenia o zwrot, choćby cząstkowej ceny za wstęp, zostaną oddalone.

36. Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody na zdrowiu, życiu lub mniemaniu osób przebywających na terenie Pałacowej Bawialni, wynikającą z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i nieprzestrzegania jego postanowień, ponoszą osoby przebywające na terenie Pałacowej Bawialni.

37. Pałacowa Bawialna nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

38. Zabrania się wnoszenia na teren Pałacowej Bawialni wszelkiego rodzaju napojów, alkoholu i jedzenia.

39. Na terenie Pałacowej Bawialni obowiązuje jedna cena biletu przez cały dzień.

40. Tylko zakup biletu upoważnia do przebywania na terenie Pałacowej Bawialni.

41. Bawialnia jest czynna codziennie od 9:00 do 18:00 w razie zmiany pogody nie zwracamy za bilety.

42. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

43. Za zakupione bilety do Pałacowej Bawialni nie zwracamy pieniędzy.

44. Zakupując bilet do Pałacowej Bawialni zostaje wyrażona zgoda na fotografowanie oraz upublicznienie zdjęć na naszych portalach społecznościowych.